Leder i Horten SV, Even Gran - avslutter sitt innlegg «Trygt plassert på venstresida» i Gjengangeren 13. mars, med følgende konklusjon; «Ap og de andre partiene på venstresida har så langt sagt nei til at sosialhjelpsmottakere i Horten skal få barnetrygd. Det er uakseptabelt.»

Rødt/RV har siden 2007 gått til valg på og kjempet for at barnetrygden må holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, for slik å bekjempe barnefattigdommen - og RV/Rødt har helt siden vi kom inn i bystyret i Horten i 1979 arbeidet for å styrke det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet, øke sosialhjelpssatsene og gått imot alle kutt i sosialbudsjettet – for slik å kunne møte det økende antall nye fattige.

Rødt har også siden 1. januar 1988 arbeidet for å gjeninnføre den eiendomsskatten som lokalsamfunnet mistet etter at Høyre og Frp fikk flertall i kommunestyret i Borre etter kommunesammenslåingen – for slik å kunne finansiere en økt sosialhjelp for fattige barnefamilier, unngå årlige kutt i det lokale helse- og velferdsbudsjettet og muliggjøre en mer offensiv satsing på fattigdomsbekjempelse; som gratis barnehage og SFO, nye kreative kvalifiserings- og sysselsettingstiltak som tilfredsstiller kravene i arbeidsmarkedet – og muliggjøre økt satsing på gode og rimelige boliger for vanskeligstilte.

Er ikke Rødt en del av venstresida?

Alf Henriksen, Rødt Horten