Jeg vil tro at det er vanskelig å framsnakke og overbevise sponsorer til å ha sitt navn hengende på en arena hvor gjerder halvveis ligger nede, stolene på tribuneanlegget er ødelagte og selve tribunen er i ferd med å råtne opp.

I kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2021-2024 er det igjen foreslått kutt i tiIskudd til drift av idrettsanlegg. Hvordan skal vi da få til et sårt tiltrengt vedlikehold av Lystlunden arena?

Vi i Høyre ønsker å utfordre ungdommen med en appell; dere som benytter anlegget til trening og kamper - organiser dere og ta i et tak for idretten som dere elsker.

Få med dere foreldre og trenere og gå i dialog med kommunen.

Med et godt samarbeid kan dere finne en løsning for igjen å få Lystlunden arena tilbake i en presentabel stand og i tillegg muliggjøre økte sponsormidler til klubbene.