Unge som forteller om bruk og misbruke av alkohol fra de var 16 år gamle. De føler at det er flaut at de ikke klarer å "takle" alkohol uten at de får et personlig problem med en drikk som «alle» bruker.

Alkohol er så vanlig i dagens samfunn at å stå fram og fortelle at bruken har ført til helseproblemer, skoleproblemer og famileproblemer, krever et betydelig personlig initiativ, også kalt mot, for å ta "grep" for å komme ut fra en ødeleggende livsstil. Samtidig er det slik at et alkoholproblem rammer fler enn mange registrerer.

Det er nok i dag en situasjon i samfunnet vårt, at mange voksne personer, også foreldre, ikke vil forstå at alkohol kan føre til avhengighet, og skape mange personlige vanskeligheter. Forskningen viser at alkohol er årsaken til mange helseproblemer. Herunder kreft, i tillegg til uønskede konsekvener. Bl.a. er alkohol årsaken til mellom 70 - 80 % av voldssituasjoner i Norge. Mellom 15 - 20 % av sykehusinnleggelser i Norge, er forårsaket av alkohol.

Det er vanskelig å forstå at noen tror at å drikke alkohol kan læres. Ingen har noen garanti for at å begynne å drikke alkohol, ikke gir nettopp meg et alkoholproblem. Forebygging av et alkoholproblem handler om å utsette bruken av alkohol.

Vi registrerer at salget av alkohol øker betydelig i disse dager. Hva det kan føre til av konsekvenser vet ingen. Men alle forskning viser at økt forbruk gir økte problemer, både for personer og for samfunnet.