Gå til sidens hovedinnhold

– Er dette byggeriet skjønnsomt i forhold til omgivelsene?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sentrale deler av Åsgårdstrand representerer sårbare bygnings- og kulturmiljøer som er viktige å ta vare på. Store deler av byområdet har sterkt skrånende terreng både innenfor og utenfor kulturvernområdene.

Når kommunene godkjenner byggeprosjekter skal det tas stilling til byggverkets høyde og høydeplassering etter plan- og bygningsloven. Det sentrale hensynet som ligger bak er byggverkets virkning på naboer og miljøet rundt.

I byområdet Åsgårdstrand er det stort sett tillatt med mønehøyder på inntil 8 meter. Men hvordan skal høyder måles? Hovedregelen er å måle mønehøyden fra en beregnet gjennomsnittlig terrenghøyde rundt et bygg.

I sterkt skrånende terreng anbefaler imidlertid statlige myndigheter at maks mønehøyde måles og fastsettes med utgangspunkt i planert eller opprinnelig terreng. For at dette skal bli en bindende regel må prinsippet vedtas i kommuneplan eller detaljreguleringsplan. Dette er ikke gjort i Åsgårdstrand.

Selv om dette ikke er gjort kan en kommune likevel påvirke bygningers høyde og generelle høydeplassering etter skjønnsmessige hensyn til omgivelsene. I Åsgårdstrand fører kommunens manglende fokus på disse styringsmulighetene til at det oppføres bygninger med uheldige virkninger på bygningsmiljøene. Disse påvirker opplevelsen av stedet på en ugunstig måte både for oss som bor her, og de som kommer på besøk.

Det er et åpenbart behov for at kommunen øker sin bevissthet på dette, og griper sine muligheter til å forebygge disharmoni i stedsutviklingen.

Åsgårdstrand, 22. mars 2021

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.