Før fylker ble slått sammen i sin tid spurte politikere ikke borgene i hvert fylke om sammenslåing var ønsket. Sammenslåingene ble sentralt vedtatte. Misnøyen med sammenslåingene har vært åpenbare.

Nå har innbyggerne i både Vestfold og Telemark blitt spurt om et skille er ønsket og meningsmålinger gir et klart uttrykk for dette med overbevisende resultat. Et skille er også lovet betalt fra sentralt hold! Dermed er et kostnadsspørsmål for de to fylkene eliminert.

Politikere som vanligvis er lydhøre til resultatet av meningsmålinger fnyser og latterliggjør velgernes mening uttrykt i disse meningsmålingene som referert i innlegg i Tønsberg blad av 15.12.2021 lyder: «Fnyser av folket»: Velgernes mening er følelsesstyrt og lite faktabasert!

At dette er totalt feilslåtte uttalelser om meningen til de som velger sine politiske representanter er soleklart. Vi er vitner til en maktarroganse som nesten mangler sidestykke. Er politikerne valgt av mennesker hvis meninger er styrt av følelser og dårlig faktagrunnlag? Har virkelig våre politiske representanter så liten respekt for meningene til sine velgere?

I Tønsbergs Blad av 16.12.21 framgår at politikere i fylkestingen har forkastet en folkeavstemning! Er dette virkelig mulig når begge fylkers innbyggere klart har gitt uttrykk for ønske om en splittelse? Er fylkestingsrepresentantene så i utakt og på kollisjonskurs med sine velgeres mening da er dette meget alvorlig!

Velger vi politikere som ikke forstår sine velgeres mening? Det er ikke utenkelig at dette vil ha alvorlige konsekvenser for neste kommunevalg!

Dette er en svært alvorlig sak som gir mistillit til de som er valgt til å representere våre meninger!