Leser i dagens avis at Høyre mener Horten ikke er attraktive nok, og at det blir bygget for lite boliger i Horten. Hva med arbeidsplasser? Er det nok jobber til eventuelle innflyttere? Jobber i Horten, bor andre steder, og da går vel vinninga opp i spinninga?

Hva med boplikt? Når vi vet at Tjøme som kanskje er Norges flotteste sted ( på sommeren) har boplikt, og er fornøyd med det, ellers hadde jo Tjøme vært mørklagt ni måneder i året!

Undertegnede må si seg fornøyd med det flertallet i kommunen har bestemt, men mener Ap må ombestemme seg når det gjelder boplikt i Horten kommune.

Spørsmål til slutt: Høyre hadde for noen valg siden at fylkeskommunen (nåværende region) skulle fjernes, men ble store og groteske sammenslåinger i stedet! Hva skjedde? Er det kokt bort i den berømte «kålen»? Eg bærre spøyr?

Godt valg.