Ifølge FNs Naturpanel har menneskelig aktivitet ødelagt 50 prosent av jordas naturlige økosystemer. Dette har skjedd de siste 50 årene. Når skal vi bremse opp? Skal vi fortsette å bruke all verdens unnskyldninger for å fortsette denne utviklingen? Ofte er argumentasjonen vekst og velferd. Samtidig som man bagatelliserer det man ødelegger for alltid. En liten skogteig, noen insekter man aldri har hørt om, et par mål med dyrka mark, det er vel ikke all verden og ofre for FREMSKRITTET ?

Slik har vi gått fram i stadig høyere tempo de siste årene. Når skal vi stoppe denne utviklingen? Eller er det jorda som stopper oss? Når vi ikke lenger kan leve her pga. bortfall av artsmangfold er det for sent å angre.

Denne lange innledningen er en del av svaret jeg har til Niklas Cederby (Gjengangeren 2. mars).

Les Niklas Cederbys innlegg her

Tenk at gruppelederen for Horten Høyre kan komme med oppfordring til oss om å endre kurs. Vi bør slutte å prioritere skog, biller, flaggermus og dyrka mark. Det gir ikke vekst i innbyggertall og vekst i skattekista. Vi blir ikke attraktive i Horten om vi prioriterer naturen...

Er det noe dere i Høyre ikke har fått med dere? At vi kanskje står foran et stup når det gjelder å berge denne jorda. Er det helt tilfeldig at dette innlegget kommer samtidig med debatten om Tonsåsen og veien til Bakkenteigen? Jeg tror ikke det.

Er det ikke greit at innbyggertallet er stabilt? Må vi bli større hele tiden på bekostning av naturen? Jeg har inntrykk av at grådighet og vekst trumfer all argumentasjon. Det er for sent å stikke fingeren i jorda når man er på dypt vann.