I Gjengangeren 14.09.22 kan man lese at det ble kroken på døra for flytende sjøbad på indre havn. 37 grader i vannet hele året. Dette ble nedstemt av flertallet i Havnestyret, heldigvis.

Les saken her (+)

Truls Sanaker (Ap) og Venstre kan umulig ha oversikt over kommunens økonomi. De har tydelig ikke fått med seg at kommunen har en rentebærende gjeld på 3,3 milliarder kroner. Det snakkes om nedskjæringer på mange områder i kommunen vår. Man lurer på hvilke tilbud som må reduseres og hvilke allerede vedtatte prosjekter som må skrotes eller utsettes. (Ref. kommunaldirektøren). Vi er i en tid da familier ikke har råd til å dusje hver dag pga. høye strømkostnader.

Det er betimelig å spørre Ap og Venstre, har dere noen penger vi andre ikke vet om? Det diskuteres i øyeblikket om skoler, kommunale bygg, gamlehjem, barnehager og sykehjem i kommunen må redusere innetemperaturen for å minske kommunens utgifter.

Det er ingen kommunal oppgave å bygge et flytende basseng til ca. 38 millioner pluss millioner i drift og vedlikehold. Et opplån på 38 millioner kroner vil alene gi ca. 1,4 -1,5 millioner i økte renteutgifter årlig.

Vi har mange andre viktige ting å bruke kommunale midler på.

Hvorfor blir ikke private aktører invitert for å se om de kunne tenke seg om dette er et prosjekt som er liv laga?

Det er ikke ofte jeg er 100 prosent enig med Alf Henriksen (R), men han har helt rett i sine argumenter i denne saken. Som om ikke dette var nok, vil man ta penger fra havnekassa, snart det eneste stedet man har styr på økonomien og et mindre forbruk i henhold til budsjett. Det er godt vi har en fornuftig havnefogd.

Ordføreren skriver i en artikkel i Gjengangeren for noen dager siden at man ikke må svartmale kommunens økonomiske situasjon for mye. Det er jeg enig i, men man skal være god med tall for få neste års budsjett til å gå i null. Jeg vil bare nevne for Ap at det ved flere budsjettforhandlinger er tautrekking om, helt ned til en halv stilling på Indre Havn Sykehjem eller ikke! Eller om kr. 50 000,- til Blå Kors og dens brukere i formannskap eller kommunestyre.

Det at kommunen har penger på bok er bra, men dette er ikke overskudd, det er mindreforbruk, og hvor kommer det fra? Jo fra stadige kutt i tjeneste produksjonen til Hortens innbyggere.

Ordføreren sier også at han har stor tro på at Horten kommune og en stram økonomistyring videre, mulig det, men da burde han ta et økonomikurs for kommunestyre gruppa i Horten Ap, det er en grunn for at administrasjonen oftere sier nei i sine innstillinger, det er ikke flere penger å bruke!

Men vi får si som regjeringen; vi følger saken nøye !