Er det mulig å få fred fra BaneNor i det minste på søndager? Det er sendt flere mailer rundt dette tema, men de besvares ikke.

Vi snakker om betonganlegg som starter opp kl. 6 på en søndagsmorgen og transport med betong.

En annen blir jo anmeldt for å starte en grassklipper på en søndag.

Bane Nor har drift fra kl. 7 til kl. 23 alle dager.

Kunne vært hyggelig å sitte ute på kvelder og i helga nå utover uten støy og støvplager. Men det er kommunen som gir dispensasjon, og det er jo enkelt når man ikke bor i et anleggsområde.