Trygve Børsting, nestleder i Horten Venstre, imøtegår mitt leserinnlegg i avisen Gjengangeren 21. oktober, hvor jeg avslutter med et spørsmål om det grønne skifte var så lurt? Vi ser nå flere land i Europa har bygd ned sin balansekraft til fordel for vind og sol, som bare leverer strøm når det blåser sånn passe, eller når sola skinner av og til, må man da kunne stille det spørsmålet.

Mange har bygd ned sine atomkraftverk, særlig Tyskland som også har sine varmekraftverk gående på «Stand by», for så å sette dem i gang når det ikke blåser. At de har begynt å fyre med tre-pellet i stedet for kull, blir ikke noe bedre for klimaregnskapet når vi vet at mye av tre-pelleten kommer fra nedhogde trær i Europeiske urskoger, som f.eks. i Romania. Eller når man hugger ned regnskog og andre naturområder i et vanvittig omfang for å produsere biodrivstoff, da får vi blodrøde tall i klimaregnskapet.

Vi i Demokratene er motstandere av vindturbiner som energikilde. Det har for store naturødeleggelser og er direkte drapsmaskiner for fugl og innsekter, og de fungerer bare når det blåser sånn passe. All materiell er spesialavfall ved destruering. Dette har ingen ting med grønt skifte å gjøre.

Hvis alle som har fått konsesjoner på å bygge vindturbiner her til lands realiseres, blir nedbyggingen av naturen tilnærmet like stort som Vestfold fylke når vi tar med veier, strøm-gater og transformatorer m.m. At levekostnadene nå har skutt i været, skyldes i all hovedsak det grønne skiftet.

Børsting nevner at det siste 10-året har vært 1,3 grader varmere enn perioden 1880- 1900. Det kaller jeg på godt norsk «Cherry-picking». I den perioden ble det markant fall i temperaturen, derfor blir det feil av deg å bruke det som referanse. Du må ta i bruk hele datasettet, som starter fra 1850 og opp til vår tid. Da blir det korrekte tallet 0,85 grader. Jeg minner om at temperaturen på Jorden ikke har steget siden 1998. (Hiatus).

Du nevner varmeperioden i Europa i sommer som klimaforandringer, men det var et værfenomen som kalles en Omega-blokkering, og gav unormalt høye temperaturer. På utsiden av den blokkeringen er i motfase, så temperaturen jevnes ut. Dette er værfenomener som skjer av og til.

At det var varmt og tørt i Horten i sommer skjer også av og til. Vi har noen år som vi kaller tørrår, men det var det ikke i år. Vannmagasinene våre var 10 prosent over normalen på forsommeren, men ble dessverre fort tappet ned når Tyskland og England-kablene ble tatt i bruk for eksport.

Du nevner FN har meldt at vi går mot 2,6 graders økning av den globale temperaturen. Det får FN svare for selv. Dette er senarioer som bygger på datasimuleringer som ikke er i samsvar med det som er observert.

Du synes det er underlig at jeg setter spørsmåltegn ved det grønne skiftet, da du mener at årsakene til høyere strømpriser er klimaendringer. En ting kan vi være enige om, og det er at vi har klimaendringer, men det har vi hatt i alle tider. Skal vi ha noe målbart om klima, må vi se det i en periode på minst 30 år for å kunne vurdere forandringer. Været er kaotisk, og det kan vi ikke forutse i mer enn noen få dager fremover. Derfor blir det helt feil av deg når du refererer til været i sanntid som klimaendringer.

Vi er nå inne i en rolig periode med noe varmere temperatur enn under «Den lille istid», som vi akkurat har kommet ut av. Da var det en urolig periode som var særdeles kald med hungersnød, kulde og pest. Over 50 prosent av befolkningen strøk med her i landet under den tiden. Der ønsker ikke jeg meg tilbake til.

Da blir mitt spørsmål til deg: Hva mener du er den perfekte temperaturen?