Det er med stor forundring at vi nå ser at flere politiske partier, med Terje Randem i spissen, tar til orde for en dårlig utvikling av Horten. Har de egentlig tenkt igjennom konsekvensene av det de sier? Og er de helt i utakt med befolkningens oppfatning av hva hortenssjela er?

Les mer om saken her (+)

Først av alt; la oss være enige om å være uenige. Vi representere en del av den yngre generasjonen i Horten som ønsker at byen vår skal få et løft. Vi står på den siden som mener at en styrt, godt planlagt, grønn utvikling av byen er det beste for Horten i årene fremover. Vi er tilhengere av å gripe sjansene som kommer og ikke bare vente på neste tog. Vi er de unge - og nå må vi si ifra til dere som har vært i gamet en god stund.

Hortensjela. La oss ta det først som sist. Hortenssjela er dynamisk. Vi er en pulserende by, et miljø i utvikling og en by som i løpet av tiden har tatt sjanser som har vært av stor betydning for byen vi kjenner i dag. Hvor hadde vi vært om vi ikke hadde utviklet Marinens hovedbase? Hvor hadde vi vært om vi ikke hadde fått et blomstrende næringsliv med høyteknologisk kompetanse? For ikke å snakke om Bakkenteigen!

Hvor hadde vi vært om vi skulle fulgt de politiske partiene som sier nei til utvikling? Nei, da hadde vi ikke vært noe som helst sted, vi hadde bare stått på stedet hvil.

Hortenssjela er for oss det indre. Det som i seg selv er Horten, før man besøker stedet og ser bygninger, hus, næringslokaler og parker. Sjelen til Horten er ganske tydelig den: leken, kreativ, oppfinnsom, nyskapende, fremoverlent og ekstrovert.

Horten har i løpet av sin fartstid tatt sjanser og utviklet seg. Hvorfor i alle dager ønsker noen politikere en historieløs fortelling om sjelen vår velkommen? Hortenssjela er langt mer enn et kvartal med trehus, som for så vidt fremdeles vil være en viktig del av sentrumsbildet.

At MDG, av alle, ikke støtter opp om en arealpolitikk som innebærer at vi skaper et mer levende bysentrum, et mer definert bysentrum og et bysentrum som vokser, er for oss helt uforståelig. Horten vokser og er i forandring, så enkelt er det. Det betyr at et sted må utviklingen få utspille seg. Skal det - som i dette tilfellet - tas i de grå og slitte områdene? Eller skal det tas av Hagebyen Horten, Hortenskogen, Sembskogen, øyene våre, friluftsområdene våre eller andre viktige grønne lunger?

For det er nettopp det MDG og de andre partiene nå sier «Ja, takk gjerne» til. Et sted må byutviklingen skje, og vi ønsker på ingen måte at det skal gå utover de grønne områdene, som det kan virke som at MDG, SV og Rødt ønsker.

Hortenssjela er knyttet til havet, noe som vår historie, våre hverdagsliv, vårt næringsliv og kultur er gode eksempler på. Gleden er derfor stor når vi endelig ser en utvikling i Horten by som knytter oss til havet! Å trekke havet og byen sammen, å tydeliggjøre de blå kvalitetene vi har og legge til rette for at man i større grad enn før skal ha et samspill fra Alfred Berg og helt ned til vannkanten, det ønsker vi hjertelig velkommen!

Terje Randem, vi digger deg. Du er en mann som står på ditt. Det vi er uenige om er selve premisset; det at hortenssjela ikke er de flotte og viktige trehusene i byen, men at hortenssjela er noe som innebærer å ta sjanser, utvikle seg og bli noe mer.

I tråd med historien legger kommunen nå til rette for nye muligheter for både innbyggerne, næringslivet og studentliv. En attraktiv by for folk flest.

Vi slåss for (den ekte) hortenssjela!