Dersom kommunestyregruppen til Arbeiderpartiet velger å støtte den gamle søknaden om reguleringsendring til boliger på Horten Gård – fordi alternativet overnatting / hotell er lukket for ever og alltid. Da kan det tyde på at de er feilorientert.

De kjenner da ikke hele sannheten. Kulturarv avslo søknaden i første runde, men henviste til ankemuligheter og veiledning, slik at mulighetene for gjennomslag er mer realistiske.

Kulturarv er fremstilt som bøddelen som ikke ønsker overnatting / hotell på Horten Gård. Det er også feilinformasjon. Kulturarv tok stilling til det eierne søkte om – og det var brannsikring og dispensasjoner i den forbindelse.

Gruppeleder Christina Bratli svarer på vår henvendelse om at kommunestyregruppen ble overlatt ansvaret av medlemsmøtet til å ta selvstendig stilling til omreguleringsforslaget – det samme som i fjor. Bratli begrunner at medlemsmøtets delegering var på bakgrunn av rådmannens klare informasjon om at behandling av søknad om gjestegården ville være utenfor kommunens handlingsrom etter kulturarvs vedtak i saken. Her tror mest sannsynlig medlemmene i AP at overnatting/hotell ikke er mulig. Da blir ja til omregulering vedtatt på feil premisser. Medlemsmøtets vedtak i fjor bør ha samme gyldighet nå som da.

Slik vi ser det, er intet endret i saken fra i fjor da det var flertall før behandlingen i kommestyret, for å beholde eksisterende regulering til overnatting, næringsvirksomhet og ikke minst kultur.

Byens politikere har et større ansvar overfor befolkningen enn for noen få investorer som (kan man tro) hele tiden har hatt en betydelig verdiøkning og fortjeneste i bakhodet dersom de får lov til å gjøre om Horten Gård til et privat boligkompleks.

Blir gården privatisert, blir den utilgjengelig for allmennheten for all tid fremover. En katastrofe. Arnestedet til marinens hovedbase og Horten.