Flere partier ser nå ut til å ville reversere sammenslåinga av Vestfold og Telemark, og gå tilbake til gamle Vestfold fylkeskommune. Heller ikke SV har konkludert, så dette innlegget står for vår egen regning.

Det som forundrer oss litt, er at kostnadene ved en oppsplitting i så liten grad ser ut til å bekymre de som vil splitte opp. 100 millioner kroner er ikke småpenger, og vi vet ikke sikkert om dette blir sluttsummen en gang. Mye er usikkert, herunder om regjeringa er villig til å ta regninga. Vestfold og Telemark ble nemlig ikke tvangssammenslått. Det skjedde høyst frivillig, etter at Erna Solbergs regjering med Høyre, FrP, KrF og Venstre drev gjennom region-reformen. Et hastverksarbeid, og et elendig politisk håndverk.

Frivillige sammenslåinger er ikke garantert statligfinansiering, om man nå bestemmer seg for å reversere. Så da vil fylkeskommunen(e) tape oppimot 100 000 000 kroner -penger som ellers ville gått til skole, veier, kultur og folkehelse. Hadde argumentene for oppsplitting vært sterke, og overbevisende, ville også vi vurdert det som fornuftig. Imidlertid er det så ymse, det som blir framført. Alt fra avstander - Telemark er langt og bredt, i motsetning til bittelille Vestfold -til at vi nå har størrelsesmessig "harmoniske" kommuner i Vestfold (6 kommuner mellom 25.000 og 60.000 innbyggere)mens Telemark er mer uensarta. Og spennende, synes nå vi - med deres mangfold av kultur og natur, næringsliv og historie. Vestfold er nok ganske "bortskjemte" mht. avstander, og nokså ensarta med vekt på kystkultur og handel. Grenlands-området er derimot et spennende industriområde, ikke minst innafor grønn industriutvikling - noe Vestfold virkelig kan trenge!

Og vi kan vel saktens tåle litt Knut Buen og Odd Nordstoga også, her i det blå fylket. At Høyre ønsker å reversere egen politikk kan vi kanskje forstå - de har jo tapt de store politiske slagene, etter at Vestfold og Telemark fikk et rød-grønt flertallsstyre med AP, SP og SV. Opptak til videregående skjer nå etter et (modifisert) nærskole-prinsipp i stedet for karakterbasert konkurranse, og bussene eies av fylkeskommunen, uten anbud. Hvilket betyr tryggere og bedre lønns- og arbeidsvilkår for sjåførene. Det er ikke Høyres prioritet, men burde kanskje være i venstresidas interesse?

Det kanskje mest interessante, er at identitetsargumentet dukker opp i debatten. Det var ikke mye vi hørte om DET argumentet da Reble slått under Tønsberg, da Andebu havna i Sandefjord eller Hof i Holmestrand. Da var det nesten utelukkende fokus på økonomi. Men nå har vinden snudd. Nå betyr ikke 100 millioner det dugg for de ivrigste oppsplitterne. Heretter skal vi i hvert fall ikke låne øre til de som besværer seg over offentlige utgifter og budsjettunderskudd.

Høyresiden vil ha tilbake makta i Vestfold. Koste hva det koste vil!