Hva da med support til elever, lærere, foresatte, rektor og skolehelsetjenesten?

Skolesekretæren er knutepunktet i skolen! Hva skjer når vi begynner å løsne på knuten som holder et helt lite skolesamfunn sammen?

Det vil skje det samme som når vi løsner knuten til båten- Fortøyningen,- da vil båten som vi vet, seile sin egen sjø om den ikke har en fører! På skolene er det ofte skolesekretæren som er fører og navigator.

Skolene er gjerne organisert på forskjellige måter, men essensen i all organisering ved skolene er at skolesekretæren er den som holder i alle trådene.

Skolesekretær har oversikten over hvilke elever som skal begynne på skolen, og bistår foresatte og rektor ved skoleinnskriving, og innkalling til første skoledag. Det er også skolesekretæren som organiserer, planlegger og søker om skoleskyss for elevene ut i fra vedtektene for dette.

Skolesekretæren er også den som bestiller, og organisere skolemelk og frukt til elevene.

Arbeidskontrakter, timelister og lønn er andre oppgaver i tillegg til fakturering, arkivering og postgang.

Det har vært en rivende utvikling med digitalisering av elektronisk arkiv, blant annet i skolene, men det har absolutt ikke blitt mindre arbeidsoppgaver for en skolesekretær av den grunn. Tvert imot! Hvordan skal sentralisert skolesekretærordning ha oversikt over hva skolen har bestilt, hva de har behov for av skolebøker, blyanter osv., samt sjekke ut at skolen har fått de varene de skal betale for, om ikke skolesekretæren er fysisk plassert på skolen?

Hvem skal hjelpe elever og lærere om en elev blir syk, trenger akutt legehjelp og trenger å hentes av foresatte?

Hvem skal ta telefonen når rektor sitter i møte med PPT utenfor skolens område hvis det har oppstått en krise i en familie og eleven må hentes umiddelbart ut av klasserommet?

Nei, dette er oppgaver som vil bli krevende å utføre dersom dette forslaget blir vedtatt.

Fagforbundet Vestfold og Telemark støtter Fagforbundet Sandefjord fullt ut i kampen for å beholde skolesekretærene på skolen- der de hører hjemme!