Gå til sidens hovedinnhold

– En sterk fagbevegelse

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagbevegelsen er en avgjørende samfunnskraft for demokrati, likeverd og en rettferdig fordeling. Arbeiderpartiet vil derfor styrke fagforeningene og de tillitsvalgtes rolle i samfunnet.

Det var fagforeninger som stiftet Arbeiderpartiet i 1887. Partiet ser derfor på seg selv som det organiserte arbeidslivets parti. Landsorganisasjonen (LO) ble stiftet i 1899, og en av de viktigste enkeltpersoner i arbeidet med å bygge opp norsk fagbevegelse var Ole O. Lian fra Vestfold. Første mai 1908 var han i Horten og talte arbeidernes sak for 2000 tilhørere. Han var LO-leder fra 1906 til sin død 1925. Da fikk han hjerneslag og falt om på kontoret i Folkets Hus på Youngstorget, bare 56 år gammel.

Lian vokste opp i Svend Foyns arbeiderboliger i Tønsberg. Det flotte bygget står der fortsatt, og i parken rett øst for eiendommen finner du en byste av Ole O. Lian. Han var LO-leder i en tid med store økonomiske og sosiale kriser. I 1925 fikk han endelig arbeidsgiverne og den borgerlige regjeringen med på en konferanse for i fellesskap å finne løsninger på elendigheten.

Det munnet ut i et felles handlingsprogram. Men kort tid etterpå døde Lian, og handlingsprogrammet ble liggende i en skuff på statsministerens kontor.

Men konferansen var likevel banebrytende. Det var det første eksempelet på organisert trepartssamarbeid i Norge, og det går en linje direkte via hovedavtalen 1935 og fram til i dag. Fagorganisasjonens medvirkning var av uvurderlig betydning for gjenoppbyggingen under Einar Gerhardsens regjering etter 1945, og har i alle år siden vært viktig for samfunnsutviklingen.

Arbeiderpartiet går denne høsten til valg på å styrke arbeidslivsmodellen, blant annet ved å doble fagforeningsfradraget. Partene i arbeidslivet må få et større ansvar, og Arbeiderpartiet ønsker et forsterket og mer avansert trepartssamarbeid.

Samarbeidet må bli tettere, mer forpliktende og strategisk. Ikke minst i forbindelse med gjennomføringen av det grønne skiftet.

Vennligst.

Kommentarer til denne saken