Gjennom hele pandemien har ansatte i handelen vært frontsoldater, som har stått i stor smitterisiko, ansikt til ansikt med ukjente, uten for eksempel helsevesenets smittevernutstyr og kunnskap.

Vi går nå inn i en julehandel som sparkes i gang av Black Friday, Black week, nattåpent osv. Normalt medfører dette lange åpningstider, «crazy» tilbud på odde tidspunkt. Dette betyr at mange kunder vil komme innom å handle i samme tidsrom, noe som igjen øker smitterisikoen. For de ansatte i handelsbransjen, våre medlemmer, blir det svært lange og utfordrende dager.

La det ikke være noe tvil, handelsbransjen trenger julehandelen for å overleve. Det den ikke trenger er en unødvendig belastning på en arbeidstakergruppe som allerede har stått i stormen siden mars.

Handel og Kontor Region Østlandet Sør oppfordrer nå det norske folk til å tenke på alle de 370.000 arbeidstakerne som nå går inn i sin aller mest utfordrende tid, kanskje langt mer enn når landet stengte ned i mars. Den neste måneden skal det norske folk handle for store summer i norske butikker, og våre medlemmer skal håndtere alle disse transaksjonene.

Vi oppfordrer derfor alle kunder til å vise hensyn til ansatte i butikkene, og handle på spredte tidspunkt. Mange arbeidsgivere har riktignok gjort et godt arbeid for å beskytte sine arbeidstakere som best de kan, men det medfører utvilsomt risiko å møte så mange mennesker gjennom dagen.

Handel og kontor Region Østlandet Sør oppfordrer derfor arbeidsgiverne og kjøpesentrene til å unngå utvidede åpningstider, nattåpent, «crazy» tilbud på spesifikke tidspunkt. La oss gjennomføre en smittefri julehandel som også tar vare på alle de flotte butikkansatte som holder hjulene i gang.