Ikke nok med det – de få kommunale kinoene som faktisk fikk støtte i vår, blir nå bedt om å tilbakebetale krisehjelpen.

Kinoene er hardt rammet av koronakrisen. Dette er et av landets mest brukte lavterskel kulturtilbud, som gir store og små i hele Norge gode filmopplevelser på stort lerret. I mars måtte de på dagen tømme salene og stenge dørene da myndighetene la ned forbud mot arrangement.

Regjeringen har forskjellsbehandlet kinoene fra dag én i denne krisen. For da krisehjelpen til kulturlivet kom på plass i vår, var det bare de kommersielle kinoene i sentrale strøk som fikk mulighet til å søke. De aller fleste kommunale kinoene ble ekskludert fra ordningen, fordi de ikke har eget organisasjonsnummer. Dermed ble kinotilbudet i distriktene kraftig svekket: Hele 70 prosent av Norges 204 kinoer er kommunale, og de bidrar til å sikre et godt kinotilbud i hele landet.

Arbeiderpartiet er mot denne urimelige forskjellsbehandlingen og fremmet derfor forslag om at det må være den faktiske aktiviteten, ikke organisasjonsformen, som skal avgjøre om en kulturarrangør kan søke om krisehjelp. Dette forslaget stemte regjeringspartiene ned. De er tydeligvis mer opptatt av hvilken boks man krysser av på et skjema, enn at folk i hele landet skal ha tilgang til kultur.

Noen få kommunale kinoer er organisert som kommunale foretak, og dette fåtallet har fått kompensasjon i krisetida. Men nå må disse betale støtten tilbake. En ny tolkning av regelverket gjør nemlig at regjeringa påstår at det økonomiske ansvaret ligger hos kommunene. Denne nye tolkningen setter ikke bare kinoene i en svært vanskelig situasjon, men også kommunene, som i sine søknader om krisehjelp selvfølgelig ikke har tatt høyde for å kompensere kinoer som allerede har fått støtte.

Regjeringas førjulsgave til kommunene er altså enda en økonomisk forpliktelse, i en allerede hardt presset situasjon. Vi frykter at konsekvensene kan bli dramatiske, og at dette vil føre til et svekket kinotilbud som særlig rammer distriktene. Ap mener at et godt kulturtilbud skal være tilgjengelig for alle, uansett hvor man bor. Da må også de kommunale kinoene få krisestøtte.