Ansvaret for grisene er ikke bare bondens. Velferden blant griser i norske fjøs er ikke er god nok, viser Mattilsynets nye tilstandsrapport. Det ble funnet regelbrudd i over halvparten av grisebesetningene. Det er alt for dårlig.

Landbruksminister Sandra Borch svarer ved å legge alt ansvar på bonden, mens hun glemmer sitt eget. God dyrevelferd i norske fjøs er Borchs ansvar. Mattilsynets rapport er derfor en knusende dom over innsatsen for velferden til gris i Norge. De fleste norske bønder gjør en god jobb. Tragediene i flere svinebesetninger er et resultat av en jordbrukspolitikk som år etter år presser dyr og bønder mer og mer. Både regjeringen og mye av opposisjonen fører en politikk som ustanselig krever mer produksjon, mer effektivitet og lavere matpriser.

Dette er en oppskrift på stadig færre bruk, stadig flere slitne bønder og stadig større fare for dyretragedier.

Det viktigste regjeringen kan gjøre nå er å styrke Mattilsynet, som flere ganger har advart mot dyretragedier på grunn av mindre midler til tilsyn.