En kikk inn i Bastøy fengsel

«Når du har fått en straff, så trenger du ikke gjøre det verre!»