Dere gjør en fantastisk jobb. Det er og har vært mange yrkesgrupper som roper høyt om hvor vanskelig de har det i den nye hverdagen. Den er vanskelig for alle som jobber tett på mennesker.

Men dere barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter som er på jobb fra morgen til kveld sammen med barna våre, dere roper ikke høyt. Dere står på, er der og trøster, skifter bleier, tørker neser uten å tenke på om barnet eventuelt er smittet av korona. Passer på barna og prøver å gjøre hverdagen så normal som mulig ut fra de gjeldende regler angående smitte.

Dere er jo minst like utsatt som mange andre yrkesgrupper, men dere kan ikke gå med fullt verneutstyr. Dere har hansker når dere skifter bleier, vasker og spriter, men noen annen form for beskyttelse mot å eventuelt bli smittet brukes ikke.

Nå har dere stått på i snart et år uten å klage. Jeg vil hylle Fagforbundets medlemmer, dere er fantastiske! Barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter vi heier på dere og den flotte jobbe dere gjør. Stå på!