Når vi gjør endringer bør vi være trygge på at vi har en fornuftig økonomisk inndekning, og at det samlet sett fører til bedre tjenester. Jeg vil fraråde å dekke økte driftsutgifter gjennom bruk av fond, for det kan føre til at vi må kutte mer senere.

Når forslaget til budsjett for 2021 ble lagt frem, var det forslag om kutt innen området psykisk helse. Noen av tiltakene ble gjennomført, men heldigvis fikk vi til å reversere de kuttene som ble sett på som mest kritiske. Vi greide å skjerme dagtilbudet til mennesker med rusproblemer og en stilling til boligsosialt arbeid.

Niklas Cederby fra Høyre ønsker at det skal innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte, for å vedta å bruke mer fondsmidler til drift.

Les saken her (+)

Det er jeg skeptisk til. Jeg er helt enig i at vi må følge med på hvilke konsekvenser kutt innen ulike tjenesteområder har, og gjøre justeringer når det er nødvendig. Endringer i budsjettet bør imidlertid skje etter en ryddig prosess - med involvering fra både fagfolk, brukere og tillitsvalgte.

Det bør også belyses hvilke konsekvenser det har å kutte på ett område for å styrke ett annet område. Hvis vi hopper over dette risikerer vi at midlene ikke blir brukt der de trengs mest.

Jeg har derfor bedt administrasjonen om å orientere kommunestyret om tiltakene innen psykisk helse i førstkommende møte, slik at politikere får den nødvendige informasjonen. På bakgrunn av den informasjonen kan kommunestyret velge foreta en budsjettjustering.

Jeg tror likevel at vi alle skal være forsiktige med å love noe. Hvis vi bruker mer på ett området, må vi som nevnt bruke mindre på et annet område.