For alle andre enn Senterpartiet er det viktigst at domstolene er best mulig

Realpolitikk handler om å applaudere det som fungerer og bruke all energi på å rette opp det som ikke fungerer. Å gjennomføre reformer er helt nødvendig for å sikre at Norge fungerer og har et tjenestenivå som sikrer våre innbyggere de beste tjenester. Dette uavhengig av hvem som leverer tjenestene og hvor de leveres. Det viktigste må alltid være at de som har et behov kan være trygge på at politikken har som hensikt å gjøre noe med problemet og at vedtak ikke treffes for å sikre systemet eller kun ha distriktspolitisk agenda.

En domstolsreform var overmoden. Fagmiljøene var veldig tydelige på at de små miljøene slet med å oppdatere seg og at de hadde små muligheter til faglig utvikling. Spesielt sterke stemmer var alle de som pekte på at et fraksjonert domstolsystem faktisk ikke var i stand til å beskytte de som kanskje trenger det aller mest, nemlig barna. Stortingsflertallet lyttet, og reformen var et faktum. Politikerne våre ville fikse det som var et reelt problem.

Tingrettene rundt om i landet ble opprettholdt, men organisert og driftet på en måte som skulle sikre større bredde, faglig tyngde og utvikling. Dommerne ble ikke borte selv om noen administrative ressurser ble flyttet. Det var protester, særlig blant lokalpolitikere og noen forsvarere. Senterpartiet reiste land og strand rundt i valgkampen og fortalte historien om hvor feil dette var, samtidig som nærmest alle andre sakte, men sikkert, innså at dette tvert imot var helt riktig. Utviklingen har gjennomgående vært positiv. De aller fleste mener nå at reformen var riktig og at problemene nå er færre. Særlig for de med det største behovet, barna våre, er reformen udelt positiv.

Senterpartiet stritter fortsatt imot, de er uenige med fagmiljøene og vil også på dette området, reversere. De vil gå bakover og reorganisere noe som faktisk har blitt bedre. De vil tilbake til det som ikke virket. SP vil sette enda et politikkområde i revers og rygge over de som nå er bedre ivaretatt. Vi politikere har et ansvar for å fikse det som ikke virker. Vi må sikre at innbyggerne får tjenestene de har behov for. Når SP vil reversere en reform som gir gode resultater, er det god grunn til å oppfordre Stortinget til å ikke lytte. Å snu kursen og gå tilbake til det som var, vil ikke bare gjøre domstolene dårligere. Det vil ikke bare bety at våre barn igjen risikerer å bli tapende, en reversering vil også øke kostnadene. Hvorfor reversere? Senterpartiets valgløfter skal innfris, koste hva det koste vil. For Senterpartiet virker det som om det er viktigere at det gjenopprettes noen administrative stillinger enn at domstolene fungerer best mulig.

Natalie Hermanstad

Leder Horten Høyre/ Horten Høyres ordførerkandidat 2023