Gå til sidens hovedinnhold

En bro vil være løsningen for mange av Hortens utfordringer – la oss få en ny utredning

Artikkelen er over 1 år gammel

Debatten om fergeløs kryssing av Oslofjorden har vært fraværende en god stund. Det er litt merkelig med tanke på de utfordringene Horten står ovenfor og den rivende teknologiske utviklingen de siste årene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nei, vi ønsker ikke løsningen Statens vegvesen i sin tid utredet og forkastet – kryssing av fjorden mellom Jeløya og Karljohansvern. Et idiotisk og totalt uakseptabelt alternativ ingen ønsker. Så er dette sagt klart og tydelig. Vi ønsker en ny utredning som tar hensyn til både den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen.

Hvorfor bør Horten kommune jobbe for en fergeløs fjordkryssing? Svarene på dette spørsmålet er mange – alt fra nasjonale klimamålsettinger, til regionale trafikkløsninger og til kommunale arealløsninger og lokale klima- og miljøutfordringer.

Vi ønsker å starte med det lokale. Ved å bygge en bro over fjorden vil vi frigjøre enda større del av våre mest attraktive arealer ved Horten havn. Biloppstillingsplasser kan fjernes og arealer frigjøres. En annen positiv effekt er at dette også vil fjerne støyen fra fergeaktiviteten for besøkende i gjestehavnen. De lokale utslippene fra biler som står i kø vil også forsvinne.

I tillegg vil Horten bli et sentralt knutepunkt og en sentral transportakse. En smart løsning vil kunne knytte jernbane, havn og øvrig transport sammen på en effektiv måte som vil bidra til arbeidsplasser i kommunen. I tillegg vil kommunen bli mer attraktiv å bosette seg i som en følge av at reisetiden til Østfold og Oslo vil kunne reduseres ved bruk av kollektive løsninger over broen.

Vi er overbevist om at dette også vil få stor betydning for den regionale utviklingen ved at Vestfold vil bli et nasjonalt knutepunkt hvor Torp lufthavn og havnene i sørfylket vil kunne bli interessante i denne sammenheng.

Nasjonalt vil en broløsning åpenbart innebære en positiv klimaeffekt ved at kjøretøyene, særlig de som kommer sørfra og som skal til Europa, vil kunne korte ned reiseavstanden.

Vi nevnte innledningsvis at den teknologiske utviklingen har gått raskt og at det er relevant i denne sammenhengen. Det er viktig fordi en broløsning må konstrueres og tilrettelegge for bruk av utslippsfrie kollektivløsninger som for eksempel førerløse elbusser som går med høy frekvens. Dette har igjen betydning for arbeidsmarkedet i vår region – dette vil bli mer attraktivt og vårt eget nedslagsområde blir større ved at det blir enklere å pendle til andre siden av fjorden.

En utredning bør søke gode løsninger som kan kobles til eksisterende veier og øvrig infrastruktur. Dette er både miljøvennlig og samfunnsøkonomisk klokt. En avstand over fjorden på cirka 10 kilometer er fullt ut realiserbart. Det er mange broer som er mye lengre enn dette. Med andre ord er ikke dette et urealistisk prosjekt. Det står på vilje og selvsagt penger.

Selvsagt vil det bli diskusjoner og debatt om det estetiske ved broen og den må vi ta. Her vil Horten og Moss kommune langt på vei ha regien i kraft av å være planmyndigheter. En bro kan bli et meget positivt landemerke og en attraksjon i seg selv. Det har vi flere eksempler på.

Vi håper at sentrale lokalpolitikere og andre interessenter kan gå sammen og kreve at vi får en ny utredning om en fergeløs kryssing av fjorden.

Kommentarer til denne saken