Eldreombudet har frem til nå vært en uavhengig instans som har hatt ansvaret for å kontrollere og følge opp de eldres rettigheter. Eldreombudet har talt de eldres sak overfor politikere, offentlige etater og private virksomheter. Ombudet har overvåket de eldres situasjon i samfunnet, påvirket myndighetene, vært i kontakt med fagmiljøer og frivillige organisasjoner samt veiledet personer som har tatt kontakt. Det var et enstemmig Storting som opprettet Eldreombudet i 2021. Nå, knappe to år etter opprettelsen har Ap- og Sp-regjeringen valgt å legge ned Eldreombudet. Det er en skam.

Det er feil å legge ned Eldreombudet. Eldre mennesker er mer enn pasienter og brukere av helsetjenester. De eldre er fullverdige medlemmer av det norske samfunnet, og det er viktig at vi politikere legger til rette for at vi alle kan leve hele livet, og ha et godt liv også når alderen blir høyere. Men det er kanskje særlig når behovet for helsetjenester oppstår at man merker aldersdiskriminering og kommunenes manglende tilrettelegging for den enkeltes behov. Etter avsløringene i NRKs Brennpunkt-dokumentar om grove overtramp i eldreomsorgen er Eldreombudet blitt enda viktigere.

Det å legge ned eldreombudet og la pasient- og brukerombudet overta arbeidet er slapp politikk. At Arbeiderpartiet kun ser eldre som pasienter viser hvorfor vi trenger et eldreombud. Det er behov for et særskilt søkelys på de eldres utfordringer isolert sett. Det må jobbes aktivt mot diskriminering av eldre i arbeidslivet samt språklige, kulturelle og digitale utfordringer som eldre møter i butikk, bank og på offentlige kontorer.

Eldre blir diskriminert.Brennpunkt-dokumentaren har avdekket grov feilbehandling av eldre. Når det er avdekket ett sted, kan vi ikke utelukke at det skjer andre steder også. Når slikt oppstår kan berørte og pårørende fort oppleve maktesløshet, da er det viktig å kunne rådføre seg med Eldreombudet. Etter sommeren vil ikke dette lenger være mulig.

Det er ikke for sent å snu.