Elektrisk drift av ferjene klar allerede sommeren 2022

Nå kommer også ladeanlegg for strøm på kaia i Moss. Det betyr elektrisk drift av ferjene allerede sommeren 2022, med unntak av de to eldste ferjene.