Gå til sidens hovedinnhold

Eldreomsorgen trenger ansatte, ikke profitt og anbud.

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Andelen eldre øker, også i Horten. Faktisk vil vi 2040 ha en andel på 18-20 prosent som vil være over 70 år. Skal vi sikre at dagens, og framtidas, eldre skal oppleve en trygg alderdom er vi nødt til å ta grep allerede nå.

Skal vi klare å ta vare på de eldre i kommunen på en god måte, må vi ha nok folk i arbeid. Da må vi sikre at det er attraktivt å jobbe her. Det mangler allerede totalt 12 000 ansatte i helse og omsorg og fram til 2035 vil bli bemanningskrisen bare øke. Skal vi sikre at vi har nok folk til sørge for en god eldreomsorg i Horten kommune, må vi lage et arbeidsliv det er mulig å stå i. Ved å øke grunnbemanningen og utvikle turnus i samarbeid med de ansatte, blir det en bedre arbeids hverdag. Vi må sørge for rett til heltid, og tilbud om faste stillinger.

Eldreomsorgen i Horten må fortsette å være drevet av kommunen og ideelle aktører. God eldreomsorg koster penger. Da skal vi ikke sløse bort de pengene på å slippe til kommersielle krefter som ønsker å ta ut profitt. Pengene vi bruker på eldreomsorg må gå til å lage gode tjenester, ikke til å presse lønningene til de ansatte og gi utbytte til direktører for store, internasjonale konsern.

Nå før valget har vi igjen sett høyresiden komme med påstander om at å slippe til kommersielle aktører vil løse krisen i eldreomsorgen. Uten at det hverken skaffer mer folk eller mer kvalitet - som er det vi trenger. Å slippe kommersielle krefter til nå, vil være å sette kroken på døra for flere ideelle, og gjøre arbeids hverdagen for de ansatte verre. Det er ikke slik vi løser krisen i eldreomsorgen.

De ressursene vi har i eldreomsorgen må brukes klokt. Det betyr å fjerne rigide tidsstyrte tjenester, med en tillitsmodell der fagfolk sammen med brukeren finner de tjenestene som er hensiktsmessige.

Vi vil ha en eldreomsorg som gir verdighet og trygghet. Da må vi tørre å prioritere god velferd, og godt samarbeid med de ansatte og med pårørende. Det er de som vet hvor skoen trykker.

Birthe Carlsen
Horten SV

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.