Jeg vet at noen som reiser hjem til eldre som ikke har familie her, kommer til dem og finner tomme kjøleskap. De har ikke spist på flere dager. Disse eldre hvet ikke eller kan ikke kontakte Kommunen.

Allikavel sier kommunen at det ikke er kø på pleiehjem. Det er på grunn av at de vet ikke om dette tilbudet. Vedkommende vet ikke at det er hjemmesykepleier tilbud. Vedkommende reiste på butikken og kjøpte mat og lagde mat. Damen hadde ikke penger. Dette går ikke i et rikt land!