I Økonomi- og handlingsplan for 2023-2026 for Horten kommune foreslås det å kutte 4 av 6 poster på Åsgårdstrand Sykehjem. Planen er å legge ned sykehjemmet i sin helhet fra 2026. Dette er urovekkende.

Vi vet at befolkningen lever lenger og antall eldre øker fra år til år. I 2020 utgjorde aldersgruppen over 80 år og eldre 4,3 prosent av befolkningen i Norge. I 2040 vil denne aldersgruppen utgjøre åtte prosent. I antall tilsvarer dette en økning fra 230.606 til nærmere 500.000 i 2040. Antall eldre vil øke også i vår kommune.

Det betyr at vi vil ha store behov for tilbud og hjelp til eldre og flere vil ha behov for sykehjemsplasser. Det er skremmende at kommunen velger å bygge ned istedenfor å ruste opp og gi den eldre befolkningen et verdig tilbud.

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med over 43 000 medlemmer. Vi mener at:

  • Alle eldre har rett på verdige og gode tilbud. Sykehjem blir en naturlig del av alderdommen for mange. Derfor må vi sikre ressurser slik at alle som bor på sykehjem får fysisk aktivitet, tur i frisk luft, næringsrik og god mat med god tid til måltid og kontakt med sine pårørende.
  • Frivilligheten tilfører en viktig merverdi for de på sykehjem.
  • Sanitetsforeningene i Horten kommune er viktige ressurser på sykehjemmene. Åsgårdstrand Sanitetsforening er ukentlig på Åsgårdstrand Sykehjem og gjør en forskjell for de som til enhver tid bor der. Dette ønsker sanitetskvinnene å fortsette med.

Men det offentlige har ansvaret. De har ansvar for å prioritere, men lovpålagte tjenester må ikke nedprioriteres. Derfor synes vi det er skremmende at Åsgårdstrand Sykehjem nedprioriteres. Et sykehjem med 50 plasser, som er viktig for at beboerne skal få være tett på sitt nærmiljø og sine pårørende

Vi trenger et samfunn der det er godt å bli gammel. Selv om flere vil bo hjemme og klare seg selv så lenge som mulig, vet vi at for mange kommer dagen da det blir behov for sykehjem. Da kan det ikke være slik at det ikke er plass. Alle vil leve godt hele livet.