Jeg synes vi skal slutte å bruke ordet eldrebølgen. Det blir ofte brukt for å skremme og sett på som et kostnadsspørsmål. De fleste pensjonister har tjent opp pensjonsrettigheter gjennom yrkeslivet som kommer til utbetaling når de slutter å arbeide. Jeg synes at det er upresist når det blir hevdet at denne gruppen skal bli «forsørget». De fleste eldre lever på sin opptjente pensjon, betaler skatt og er sånn sett selvforsørget.

Det eksisterer samtidig en aldersdiskriminering i deler av næringslivet, som jeg synes at er veldig underkommunisert. Vi får beskjed om å stå lenger i jobb, samtidig som man i mange yrker ikke er like attraktiv etter fylte 60 år. Derfor må det også legges til rette for at eldre arbeidstakere blir verdsatt.

Eldre er en verdifull ressurs for samfunnet innen blant annet frivilligheten. Uten frivilligheten hadde Norge stoppet opp på mange områder. Eldrebølgen, som ofte blir omtalt som en kostnad, sparer også samfunnet for store beløp. Dette gjør livet lettere og hverdagen lysere for mange - både for frivillige og de som nyter godt av innsatsen.

Birthe Carlsen

Horten SV