Først: Det er ikke riktig at byggesaken har vært i rettsapparatet, slik det sto i artikkelen. Vi beklager feilen.

Vi har aldri vært i «skyttergravene»

Det riktige er at vedtak er klaget inn for Fylkesmannen og Sivilombudsmannen. Klagerundene har ikke ført fram. Nevnte eiendom er til salgs og Gjengangeren gjengir en kildes oppfatning at naboene har vært i «skyttergravene» under byggesaksbehandlingen. Naboen liker ikke betegnelsen, men må akseptere at andre vurderer det annerledes.

Når vi har omtalt det godkjente tremannsbolig-prosjektet på tomta som «generasjonsbolig», henspiller det på selgers opplysninger om hvordan nybygget var tenkt brukt. Vi mener det er etterrettelig. Innsenderen stempler det hele som «fake news» i sitt innlegg, og det er interessant.

Falske nyheter er løgnfabrikkers liksom-sensasjoner, designet for å fange din oppmerksomhet og vekke ditt engasjement. Det er skjulte påvirkningskampanjer for å påvirke dine holdninger og handlinger. Gjengangeren driver ikke med falske nyheter.

Stempelet «Fake news» er blitt en hersketeknikk når nyhetsformidling belyser et synspunkt man ikke er enig i, eller omtale av en beslutning noen mener er feil. Det blir for lettvint. Falske nyheter fortjener å bli tatt alvorlig. Løgnfabrikkene tjener penger på å lure til seg ditt engasjement.

Forkledd propaganda er designet for å manipulere demokratiske prosesser. Det understreker hvor viktig selvstendig og kritisk journalistikk er, og aller mest at folk bruker sunt vett og kritisk sans. Det er egentlig ikke vanskelig; Medietilsynet og Faktisk.no har gode strategier du kan låne:

1: Hvis noe virker for utrolig til å være sant, er det ofte det.

2: Hvis kilden er ukjent, eller til forveksling lik en troverdig nyhetskilde, skal du være skeptisk.

3: Hvis nyheten ikke finnes andre steder, er det ofte løgn. Ekte nyheter spres fort.

4: Blir du sint eller opprørt av noe, kan det være nyhetens eneste mål. Du har lettere for å gjøre som de vil, når du er i ubalanse.

De som lever av falske nyheter forteller gjerne at det er «eliten» som lyver. At etablerte, redaktørstyrte medier -som Gjengangeren- er en del av overmakta og flertallet som fortier «sannheten» og stikker av gårde med (skatte)pengene dine. Konspirasjons-retorikken er også lett å avsløre.

Målrettet desinformasjon har gjennom historien utrettet stor skade. Støyen ved å bekjempe uvesenet, må vi tåle. Og vi må si fra når merkelappen brukes feil.

Audun Bårdseth
Redaktør, Gjengangeren