Gå til sidens hovedinnhold

– Ekstramidler til hjemmeundervisning

Covid-19-pandemien førte til at mange elever og lærere brått måtte gå over til digital undervisning.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selv om mange skoler klarte overgangen bra, så vi at det kom utfordringer. I noen familier ble tilgang til internett en utfordring, ikke minst når mange elever skulle ha hjemmeskole og foreldrene hjemmekontor samtidig.

Noen kommuner manglet den digitale infrastrukturen som skulle til for å klare å håndtere at hver elev måtte ha tilgang til PC-er med webkameraer eller nettbrett hjemme. Andre kommuner hadde behov for å styrke sin kompetanse for å kunne drifte nye løsninger godt.

Som følge av dette foreslo regjeringen å sette av 80 millioner kroner for 2020 til støtte til digital hjemmeundervisning, som for eksempel infrastruktur, utstyr og kompetanse. Dette er videreført med 70 millioner kroner i 2021.

Midlene kan også brukes for å bistå familier som ikke har utstyret de trenger. Skolene kan for eksempel kjøpe inn utstyr med mobilt bredbånd som kan lånes ut.

Pengene har gått til statsforvalter (fylkesmannen) for å sikre at tiltaket går målrettet til de kommunene og fylkeskommunene som har størst behov. Statsforvalter har lyst ut midlene til kommunene og fylkeskommunene med kort søknadsfrist. Tildelte midler står med andre ord i forhold til hva kommunene søkte om.

Friskolene har sin egen ordning, der de kan søke på tilskudd til digitale læremidler og infrastruktur.

I 2020 ble det også satt av 60 millioner kroner til innkjøp av digitale læremidler. Dette kom i tillegg til 170 millioner kroner til å dekke merutgifter kommunene vil ha til innkjøp av læremidler som følge av fagfornyelsen, og 60 millioner til innkjøp av digitale læremidler til fagfornyelsen i den femårige satsingen Den teknologiske skolesekken i ordinært budsjett for 2020.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.