Åtte år gamle byggeplaner – søker nå om å rive hytta

To ganger har Hans Jacob Låhne vunnet fram med krav om ekspropriasjon. Nå søker han rammetillatelse for å bygge fem «sørlandshus» på knatten rett overfor Edvard Munchs hus.