Åsgårdstrand må bevares

Stangsgate er blant gatemiljøene som er mest bevaringsverdig, mener Dag N. Kristoffersen

Stangsgate er blant gatemiljøene som er mest bevaringsverdig, mener Dag N. Kristoffersen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bygningsrådet bør sette et tydelig eksempel og si konsekvent nei til «Beverly Hills-hus» innenfor det bevaringsverdige området i Åsgårdstrand, uavhengig av vernesone.

DEL

MeningerI senere år er det bygget flere nye boliger som på en ødeleggende måte bryter med Åsgårdstrands historiske særpreg. Både kommunens administrasjon og folkevalgte må ta ansvaret for at hensynet til bevaring og estetikk ikke er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det er nok av talende – og stygge - eksempler som lokalbefolkningen og mange gjester stiller seg undrende til. Det gjelder innenfor og utenfor det gamle Åsgårdstrand.

Den nylig vedtatte områdeplanen for Åsgårdstrand har som hovedformål å styrke bevaringen av det historiske kulturmiljøet.

I planen heter det blant annet at stedets historiske lesbarhet skal styrkes. Det historiske mangfoldet som vises ved bebyggelsens typologi, stilarter og fargesetting skal bevares og videreutvikles (sitat).

Dette huset søkes oppført i Stangsgate.

Dette huset søkes oppført i Stangsgate. Foto:

Stangsgate

Det er avgjørende at den nye planen følges opp på en effektiv måte.

Kommunestyret må om nødvendig vedta flere styringsverktøy dersom planen ikke fungerer i henhold til hovedformålet.

En byggesak i Stangsgate sør blir en første test på hvorvidt områdeplanens hovedformål faktisk skal ivaretas og om planen har de nødvendige verktøy (reguleringsbestemmelser). Stangsgate er blant gatemiljøene som er mest bevaringsverdig. Det omsøkte huset i Stangsgate bryter med den bevaringsverdige bebyggelsen i gaten, særlig med tanke på høyde, volum og detaljering.

Bygningsrådet/hovedutvalget bør sette et tydelig eksempel og si konsekvent nei til «Beverly Hills-hus» innenfor det bevaringsverdige området i Åsgårdstrand, uavhengig av vernesone. Det vil gi områdeplanen den nødvendige troverdighet fra start og sende et tydelig signal til boligutviklere. Den aktuelle byggesøknaden må kunne avslås ut fra planens formål og reguleringsbestemmelsene i planen, blant annet fellesbestemmelser for hele planområdet.

Krav til estetikk

Om den estetiske utformingen fremgår det i fellesbestemmelser at bygninger og uteareal skal gis en utforming som tar hensyn til kulturverninteressene i planområdet. Ved søknad om slike tiltak skal det stilles høye krav til estetisk kvalitet. Nye bygninger skal utformes med spesiell vekt på hensynet til omkringliggende bebyggelse og tilpasses i formspråk, høyde, farger og materialbruk.

I planens formål heter det at nye bygninger skal underordne seg det helhetlige kulturhistoriske miljøet, slik at byens egenart bevares. Da setter man ikke opp et «Beverly-Hills-hus» som nærmeste nabo til et av Åsgårdstrands vakreste og mest særpregede hus fra 1851.

Det er mange innbyggere i Åsgårdstrand som er meget opptatt av stedets særegne verdier og kvaliteter, som betyr mye for livskvalitet, verdiskaping og formidlingen av Edvard Munchs kunst. Vi har gjennom flere år sett frem til at den nye områdeplanen skal sikre bevaring av byens kulturhistoriske arv og særpreg. Vi forventer at Horten kommune heretter tar Åsgårdstrands kulturarv på alvor.

Åsgårdstrand, 10. februar 2019

Dag N. Kristoffersen

Artikkeltags