Planer om nærmere 70 sjønære boliger

Moderne rekkehus syd i Europa har gitt ideer til hvordan 30 boliger kan bygges inn i jordvollen mot rv. 19 og Sydoverveien.

Moderne rekkehus syd i Europa har gitt ideer til hvordan 30 boliger kan bygges inn i jordvollen mot rv. 19 og Sydoverveien. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Eikestrand Eiendom vil gjøre om krattskogen mellom Sapi på Rørestrand og Langgrunn, til boligområde.

DEL

Eikestrand Eiendom og leder Jan Birger Carlsen fremmet for snaue to år siden et forslag om å omregulere sine 100 mål med viltvoksende skog rett syd for Hortenstunnelen til sjønært boligområde.Det ble med tanken. Forslaget strandet på diskusjon om “millionærboliger” og frykt for nedbygging av strandsonen mellom Langgrunn og Rørestrand.

– Vår hensikt den gangen var å etablere et nytt boligområde som kunne trekke gode skatteytere til Horten. Vi så jo at vi satt på et 100 måls område som er som en eiendomsindrefilet i Horten. Beliggenheten til Eikestrand, mellom Rørestrand og Langgrunn er formidabel. Sjøen er bare kystsonens 100 meters vernebelte unna, veien inn til Horten sentrum er kort og grei og skal man andre steder så er jo distriktetsa hovedvei, riksvei 19 på den andre siden av jordvollen, sier Jan Birger Carlsen og trekker det han mener er enda et ess opp av ermet.

Vil bruke lokal arbeidskraft

– Planene som nå er skissert er i all hovedsak det samme vi fortalte den gang vi skulle gjøre. I tillegg sa vi at vi ønsket å benytte lokale krefter og leverandører. Derfor har vi hentet inn lokal hjelp fra arkitekt Dag Ose hos KEO Arkitekter samt Rolf Mikaelsen som tidligere, gjennom boligbyggelaget, har stått for mye av boligutviklingen i Horten. Med skissen vil planene bli lettere å se omfanget av, så slipper vi forhåpentligvis samme misforståtte beskyldninger vi ble møtt med av særlig en politiker forrige gang.

LES OGSÅ: Solgt for to milloner under prisantydning

– Med lokale støttespillere som dette har vi utarbeidet et forslag for Eikestrand som bør kunne trekke mange til Horten, sier Carlsen.
Han karakteriserer boligplanene for Eikestrand nå som en vin-vinn for alle. Med nøkkelferdige boenheter og selvbyggertomter, blandet bebyggelse med rekkehus, eneboliger og tomannsboliger skal området ifølge Carlsen “gi noe for enhver smak”.

Også for "vanlige folk"

– Her kan såkalte vanlige folk, næringslivsledere og gode skatteytere få en bolig. Denne miksen er god for hele området, men vi må jo også være så ærlige å innrømme at Horten kommune med Eikestrand får et område som også vil tiltrekke dem som søker å ha litt ekstra og som har penger – og i kommunens øyne god skatteevne – til å realisere drømmen.


– Det er ikke mange steder igjen langs Oslofjorden hvor du kan bo sjønært i egen bolig og på få minutter kan gå ned til brygga og egen båtplass, sier Jan Birger Carlsen og besvarer sin egen påstand selv:


– Jeg tror Eikestrand med de fordelene som allerede er nevnt, og tillegget av nærheten til Rørestrand båthavn kan trekke til seg særdeles gode innbyggere for Horten kommune, sier han.

Ovenfor 100-metersbeltet

– Men hva med strandsonen og innvendingene dere møtte forrige gang, Carlsen?


– Vi var kanskje ikke klare nok forrige gang i vårt syn om strandsonen. Derfor er vi veldig påpasselige denne gangen på å innskjerpe at vi legger all bebyggelse på Eikestrand ovenfor 100-metersbeltet. I tillegg utvider vi og tilrettelegger den gjennom boligområdet. Den velkjente kyststien med sin gangvei og nettverk av stier skal rustes opp. Vi skal ordne i området og rydde bort kratt slik at vi får fram kvaliteten bedre og øker tilgjengeligheten, sier han.

LES OGSÅ: Dette bygget var en gang hvitt og pent

Carlsen og Eikestrand Eiendom mener at de med sine nye reviderte planer har gitt Horten kommune gode argumenter til å gå for boliger på det 150 mål store området.

– Ikke så futuristiske

– Foreløpig har vi sammen med arkitekt Ose laget en skisse for hvordan vi tenker oss Eikestrand bebygd. De er – om jeg skal si det selv – både spennende og interessante og ivaretar alles interesser. Vi både håper og tror administrasjonen og politikerne i Horten vil synes det samme, sier Jan Birger Carlsen til Gjengangeren.

Som man vil se på tegningene som presenteres her i avisa har arkitekt Dag Ose tegnet inn rekkehus i seksjoner bygd inn i jord- og støyvollen ut mot rv19, med innkjøring til området fra krysset rv19 og Langgrunnveien.


Strandsonebeltet på 100 meter fra kystlinjen ha utbyggerne tenkt å trekke høyere opp i boligfeltet med hjelp av stier beplantning og skogsrydding.
Nord og syd på området er det satt av plass til seks tomannsboliger, men utbyggerne satser mest på eneboliger og klynger med rekkehus. Planene nå har 30 hver av slike.

Tegningene så langt sier ikke noe om utforming på husene men det er kanskje symptomatisk at forslaget til reguleringsplanen er illustrert med ganske futuristiske hus i kjede.


– Bildet er fra sørlige Europa, men det er i de banene – kanskje bredere og ikke så futuristiske – vi tenker oss boligene i vollen ut mot rv19. Når det gjelder eneboligene har vi foreløpig tenkt oss disse med en “lanterne” i hjørnet på taket og utgang derfra til en takterrasser på hver bolig, sier arkitekt Dag Ose til Gjengangeren.

Artikkeltags