Det ær jo gammalt nytt at bobilane ska vekk for å gi plass te Snøhetta og hotell og andre høytflyvandes planer. Detta har politikerane bestemt, dog med litt lydløs kremting fra havnevesenet som gledelig nok hentær inn snævve halvmillion' fra bobilane.

Les saken her (+)

Når det åsså drøpper litt på resturanger og andre næringsdriverær ær det ikke tel å komma fra at bobilær er bra for by'n - dem har bare ikke no i gjetehavna å gjørra for detta ska bli dem store guttanes gjestehavn.

Gjenganger'n intervjuer leder i Horten næringsforum og næringssjefen og det ær tydelig å mærke at de vrir seg for å si for mye positivt om gjestehavn og bobil. De har jo hele tia vært i halleluja-himmer'n over dem storstilte utbyggingsplanane som ligger foran vårs og har kanskje ikke plass te mer....

Men hvis intervjuobjektene mener at det har no for sæ med gjestehavn og bobilplass som kan generere inntekter te by'n så bør'em ha ryggrad te å komma med et utspell om det. Og viktigere blir'e når vi kan lesa at ordførær'n ikke husær hvor og hva som ær vedtatt om bobilær i bybildet.

Så hvis kommunen vil ha inntekter fra bobilær, så ær'e kanskje en idè å finne plass te dem før'em parkerær for godt - i Tønsberg!