NOAH – for dyrs rettigheter, har sendt brev til Horten kommune, med oppfordring til å innføre lokale vedtak mot oppskytning av fyrverkeri. Bakgrunnen for brevet er hensynet til dyr og andre som er redde for eller kan bli skadet av fyrverkeri. Ordføreren har bedt om en sak som belyser hva kommunens politivedtekter sier om dette.

Skremmende virksomhet

Forskrift om politivedtekter for Horten kommune har et eget kapittel om farlig eller skremmende virksomhet.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert og brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse Du kan heller ikke kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der. Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

LES OGSÅ: Vurderer å innføre fyrverkeriforbud 

Blir avslått

Kommunen har dermed allerede vedtatt et generelt forbud mot fyrverkeri på offentlig sted. Forbudet er begrunnet i skremmende atferd uten at det spesifiseres om det er av hensyn til dyr eller mennesker.

Politiet får flere henvendelser om dette hvert år, jubileer, bryllup, markeringer av runde dager med mere. Søknadene behandles restriktivt, og avslås i stor grad. Politiet gir vanligvis dispensasjon til arrangementer av særlig allmenn interesse. Det ble for eksempel gitt dispensasjon for å markere nye ferge, tidlig på ettermiddagen, og til fyrverkerikonserten. I sine vurderinger tar politiet hensyn til blant annet brann, innbyggere og dyrevelferd.

LES OGSÅ: Gnistrende nyttårsfeiring i Horten

Berøre nyttårsaften

Administrasjonen vurderer at en strengere håndhevelse av forbudet i hovedsak vil berøre nyttårsaften, og enkeltpersoners behov for å markere årsskiftet. Eksplosivforskriften gir tillatelse til bruk av fyrverkeri 18.00-02.00 på nyttårsaften, med mindre det vedtas lokale forskrifter som forbyr dette. Politiet gir uttrykk for at innbyggerne i all hovedsak er lovlydige.

Horten kommune har gjennom Vestfold Interkommunale Brannvesen gjort vurderinger, og kommet med oppfordringer til publikum, knyttet til brannrisiko ved fyrverkeri. Brannsjefen kan for øvrig nedlegge særskilt forbud dersom tørke, vind og andre forhold gir en risikovurdering som tilsier forbud.

LES OGSÅ: Selger pyroteknikk fra garasjen 

Politikerne bestemmer

Administrasjonen vurderer at dagens politivedtekter, og politiets håndheving, i stor grad tar inn over seg de bekymringer som NOAH formidler i sitt brev.

Politiet har ingen innvendinger mot ytterligere innstramming av de lokale vedtektene om bruk av fyrverkeri. Det vurderes at dette først og fremst er en politisk vurdering. Derfor velger administrasjonssjefen å overlate til kommunestyret og foreslå endringer i eksisterende forskrift for politivedtekter i Horten kommune.