Dyrenes Uke arrangeres over hele verden omkring Dyrenes Dag som er 4. oktober.

Dyrevernorganisasjonene markerer Dyrenes Uke og Dyrenes Dag med ulike arrangementer og informasjon om dyrevern. Frans av Assisi er skytsengel for dyrene, og det er hans minnedag, 4. oktober, som er blitt Dyrenes Dag. Han var en av Romerrikets mest berømte helgener og levde fra 1182 til 1226.

I 1929 ble Frans av Assisi erklært som «Økologiens hellige beskytter» av den katolske kirke. Han er kjent for sin omsorg for alt levende og hadde et helt spesielt forhold til dyr. Budskapet var at Guds kjærlighet omfatter ikke bare mennesker, men også dyrene som han omtalte som sine brødre og søstre.

Frans mente at dyrene skulle være frie og ikke i fangenskap. Det sies at da han en dag møtte en gutt som bar på et bur med noen skogduer han hadde fanget, kjøpte Frans duene og slapp dem fri.

En annen omtalt hendelse er at Frans holdt en preken for fuglene. Fuglene skal ha blitt tiltrukket av Frans’ stemme. Da ble de stille og lyttet da han talte til dem. Denne hendelsen inspirerte komponisten Franz Liszt til å lage et stykke for piano som heter »Preken til fuglene».