Eva Hustoft, rådgiver DB Norge, og Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder DB Norge mener Cavalier King Charles Spaniel og Engelsk bulldogg er de sykeste hundene i Norge og vil stanse oppdrett av disse rasene. De sykeste hundene? I forsikringsbransjen er det pengene som råder, de sykeste hundene koster selvfølgelig mest å forsikre. CKCS kommer ikke inn på topp 28 listen engang, så hvorfor er den saksøkt? Engelsk bulldogg ligger riktignok på listen, men nede på 8. plass.

Hvis du støtter DB økonomisk, burde du stille spørsmål om pengebruken til de nevnte damer er noe du vil være med på å støtte: De har tappet kontoen til DB for flere millioner (1,7 millioner bare i 2021) som er brukt til rettssak for å stanse seks oppdrettere fra å avle på to raser, men det er ikke slutt med dette, dommen er anket og DB vil igjen bruke vanvittige summer uten å direkte hjelpe et eneste dyr!

DB er også på veterinærhøyskolen for å «lære» studentene at 100 % av CKCS har hjertefeil og hodepine. På grunn av dette er det nok mange cavalierer som går på hjertemedisin helt unødvendig da undersøkelsene av hjertet blir foretatt ved auskultasjon av hjertet (lytting med stetoskop) og da er det lett å høre noe som ikke er der når det er 100 % forventet at alle har bilyd, veterinærene har jo «lært» det …

NKK kan dokumentere at DB aktivt har arbeidet for å stoppe et av NKKs store helseprosjekter, nemlig BOAS-prosjektet hvor hensikten er å undersøke, registrere og fastslå alvorlighetsgraden av pusteproblemer hos kortskallene hunderaser. Veterinærer som er utdannet til å gjøre disse testene, har fått henvendelser fra Dyrebeskyttelsen med sterke oppfordringer om å boikotte testprogrammet.

-Dette oppfatter vi som sabotasje av vår innsats for å bedre hunders helse, uten noe annet grunnlag enn at DB ikke ser ut til å ville godta at disse rasene i det hele tatt skal eksistere, selv om et flertall av individene er friske og funksjonelle sier leder i NKK, Tom Øystein Marthinsen. Dette er raser som bl.a. bulldogg, mops, pekingeser, fransk bulldogg, boston terrier, cavalier king charles spaniel, shih tzu, chihuahua, perserkatter

Igjen, er det virkelig dette du vil støtte, en fanesak for to personer som har tatt på skylapper og øser ut penger på rettssaker og saboterer helseprosjekter? Det finnes flere andre dyrevernsorganisasjoner man kan støtte som bruker pengene direkte på dyra