Du kan se langt etter dette prevensjonsmiddelet i Horten nå – ny forsyning er ventet i midten av august

Depo-Provera, den eneste prevensjonssprøyta tilgjengelig her i landet, er ikke å finne på noe apotek i Horten nå.