(Østlands-Posten)

Elkjøp melder om en dobling i dronesalget i år sammenlignet med i fjor.

Pilot og sikkerhetsrådgiver i Norsk Luftambulanse, Bjarne Ellingsen, sier til TV 2 at han håper de som skaffer seg droner, holder seg innenfor regelverket.

Bruker samme luftrom

– Vi er bekymret for utviklingen med at flere skaffer seg droner fordi det blir flere risikodrivende elementer å ta hensyn til i luftområdet vi opererer i. I vårt arbeid er vi avhengig av å fly lavt ved dårlig vær, og da er vi gjerne i samme luftrom som det flys droner, sier han.

Ellingsen forteller at en god grunnregel er å umiddelbart styre dronen ned for landing dersom man hører lyden av et helikopter. Luftfartstilsynet har laget en oversikt over regler og retningslinjerved bruk av droner for å unngå ulykker.

– Dersom en drone treffer et luftfartøy i luften, kan dette føre til stor skade. Vi ser svært alvorlig på slik flyging, sier seksjonssjef i luftfartstilsynet Thomas Hytten.

Færre droneulykker

Daglig leder for bransjeorganisasjonen UAS Norge, Anders Martinsen, sier at antall ulykker der droner er involvert, er betydelig redusert i 2016. I 2015 var det solgt drøyt 25.000 droner, mens i desember 2016 er tallet 40.000. De to årene er det rapportert om henholdsvis 29 og 21 ulykker, en reduksjon på 25 prosent.

– Dronene har utviklet seg enormt de siste årene, og de blir smartere og smartere, sier Martinsen til Dronemagasinet.