– Vi sier til foreldrene at de kommer til å bli lurt

Geir Oustorp ønsker at foreldrene begynner å bry seg mer om barna.