De fire jurymedlemmene som får den hyggelige oppgaven å finne verdige mottakere av pengene, er redaktør i Gjengangeren, Torgeir Lorentzen, økonomidirektør Solfrid Bjerkeskaug, Else-Lill Andresen, salgsleder i Gjengangeren, og journalist Ylva Storhaug Paalgard.

– Foreløpig vet vi ikke om det er kommet inn mange søknader, sier Torgeir Lorentzen. – Det får vi først vite når søknadsfristen er gått ut, 25. mars.

Mange vil kanskje lure på om Gjengangeren vasser i penger, siden vi har penger å dele ut til et slikt formål.

– Men dette er penger vi som avis i Amedia har fått fra våre eiere Sparebankstiftelsen DNB for å kunne dele ut til gode formål, forklarer Lorentzen. – I alt skal Amedia nå utbetale 25 millioner kroner over hele landet. Det gjøres for å styrke lokalsamfunnene.

– Noen har hevdet at en slik gaveutdeling kan skape uheldige bindinger for en avisredaksjon som skal være uavhengig?

– Jeg ser det som uproblematisk, sier Lorentzen. – Gjengangeren har alltid støttet kulturen og frivilligheten på ulike måter. For eksempel var vi med på laget da Vervenfestivalen ble etablert, som mediepartner. Det betyr ikke at vi ikke fortsatt kan skrive kritisk om Vervenfestivalen om det skulle være nødvendig. I tillegg samarbeider vi nært med både idrettsorganisasjoner og kulturaktører på sponsorsiden. Slik ønsker jeg at vår rolle skal være, vi skal bidra til å bygge kommunen vår.

Søknader kan sendes inn her: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia