Kommunisering mellom klassene er trangt og stengt

Som det skulle være for ungt

Og ikke lært fra den store franske revolusjon

Vedtatt er det å gå til aksjon

Det er ikke for vanskelig eller tungt

Med vennlig hilsen Hjørdis og Oddmund Almaas