Mai måned – forvandlingens tid!

Nytt liv åpner seg i naturen!

I trærne, på marka det grønnes så herlig,

også blant blomster og annet etter vinterluren!


Her sør i landet vårt er vi heldige slik,

for Norges land, så langt, grenser mot nord,

der vinterens grep ennå har tak,

selv om lyset er tent ved hver by og fjord!


Likevel øyner vi alle håp om en vår,

den kommer nok når tiden er inne,

for vær og vind kan ingen styre,

den lever sitt eget liv og sinne!


Men frydefullt er det når vi hører fuglesangen,

fra trekkfuglene, vi har savna, som er tilbake,

vi gledes ved det, ser opp mot trærne,

for slik er det fuglene finner sin make!


Ja, heldige er vi som får vårens mai.

Som forteller oss hva vi også kan feire.

Som 8de mai – vår frihets lykke,

og 17de mai, som vi vårt flagg kan heise!


Lykkelige bør vi være som det kan feire,

vår frihet, selvstendighet, som er ingen selvfølge!

Når vi ser, i vår tid, en verden som raseres,

så drives også vi inn i tvilens bølge!


La oss takke for Norges frihet og fred,

La oss takke for vårens mai, dag for dag.

For alt skjer så fort i denne tiden,

så la det synke inn til våres hjerters behag!


Da lever vi, også i ett med naturen,

vi ser folket med et smil om munn,

herlig å ha kastet vinterfrakken mot våren,

ser mot en sommer, lever, setter pris på slik en stun