I formasjon – Grågåsa!

Så den i dag, på stranden!

August – snart er måneden der,

Vi håper ennå på sommerlandet!


TID – sommerens tid,

farer så fort avsted!

Tror alltid den vil vare lenge,

men, vi må bare bli med!


Skifte – Det kommer,

varmen vil langsomt forsvinne!

Føler en vemodig klang,

sommertiden blir bare et minne!


Snart ser vi mot høsten,

ser farver som i et glassmaleri!

Det gir oss trøstens glede,

hva også naturen kan gi!


Leve, hver dag i glede,

når solen skinner – mot regn!

Takke for livet i sin helhet, som gave,

og se etter de rette tegn!