Nytt år – nye dager og netter, muligheter!

Hun så i tanker, inn i sitt indre bilde,

ennå nyanser med uklare farger,

som reiste seg opp av en kjent kilde!


Fremdeles så hun en urolig verden,

kriger, fattigdom, nød og maktovergrep!

En jord i klimatiske kriser,

uløste konflikter som manglet grep!


Hun ba en stille bønn for verden,

ønsket en jord som ble til et paradis,

der fred, vennskap og klokskap,

kunne vokse opp på et herlig vis!


For, en drøm om en bedre verden nå,

ville fått blodet hennes til å bruse,

men mye å forlange av menneskeheten,

når fargenes nyanser ennå i bilde er så duse!


Så får fremtiden vise hva som enn skjer,

det er ikke så godt å danne seg et bilde av!

Men troen på at det en gang vil snu til det bedre,

det er vårt eneste og håpefulle krav!