«Fascisme er kapitalisme som med blodige fingre forsvarer seg sjøl. »

Frosk, Kråker i lufta


I nitten sytti undertegna Norge.

Det står på veggavisa. Store Torget.

Det fins en men'skehet.

Det trur jeg Erna vet.

Men høyre har helt andre ting å orge.


Ja, hu har valgt seg Villamoens hager

og kapitalens party alle dager.

Når SIAN slippes fri

så er det jamt fordi

– de er fra kapitalens kjellerlager.


Sånn har det alltid vært i krisetider.

Børsen faller. Tempelridder'n rider.

Slik er historien.

Igjen. Igjen. Igjen.

Til folk flest setter foten ned omsider.