Jæ har kjørt åver Sydney brua,

fattær'n tok Golden Gate.

I Fyllinga hekta jæ frua

og fikk en livslang dæit.

Værden ær full av bruer

som går fra A te B,

men jæ væit æi

som ær mye mer enn det...


Jæ har svevd åver Svinesunne',

fattær'n tok Brooklyn Bridge.

Det går bru åver vær ei grunne,

men Leonardo's ær visst kitch.

Venezia har Realto,

Mostar blæi bomba ne',

men jæ væit ei som heldigvis slapp det:

Søndre bru, Søndre bru, Søndre bru i Fyllinga.


Jæ har gått åver brua i Nyhavn,

fattær'n tok Corrniche i Marseille.

Frokost i Køben ær et savn

som henger åver mæi,

men værden ær full av bruer

som bøyer sæ i salig fre',

og jæ væit ei som gjærne giræ de':

Søndre bru, Søndre bru, Søndre bru i fyllinga.


Så for ti millioner ær'e grunn t'å tru

at vi har fått ei helstøpt bru -

i Fyllinga.