Morra-grukk

Sola – ennå smal i øya

Drar meg langsomt ut av køya

Er’e mulig – er’e morran?

Ja, en ny dag ligger foran!


Mosse-landet – halvt i mørke

Ønsker meg litt nyhetstørke

Ingen radio, ingen TV

Slik at tanken fritt kan sveve.


Livet er no’ rare greier

Øyeblikket – alt vi eier

Sett deg ned no’n få sekunder

Kjenn at livet er et under!