Det er vondt å lese innlegget til Olaug Hansen i Gjengangeren 22. juli, om at hun og ektemannen føler seg diskriminerte som eldre fordi de ikke er «digitale».

Les innlegget fra Olaug Hansen her

Skatteetaten har nok rett til å holde tilbake utbetaling av skattepenger i flere måneder, fordi ekteparet har levert skattemeldingen som papirutgave. Men dette er etter min oppfatning en dårlig og diskriminerende praksis. Ekteparet Hansen er nok dessverre ikke alene om å føle seg diskriminerte.

600.000 nordmenn er ikke digitale fordi de ikke eier smarttelefon, PC eller nettbrett, eller fordi de ikke kan å bruke produktene. Den største enkeltgrupper som ikke er digitale er over 60 år.

Høyre mener at vi må unngå at en digital alderdom bare blir for de få, svært mange står i fare for å falle utenfor de nye, digitale arenaene for ytring.


Det norske samfunnet er et av verdens mest digitaliserte, og befolkningen har høy digital kompetanse, står det i Hurdalsplattformen. Dette er ikke mye å skryte av når utfordringen er at hver tiende normann ikke er med. Risikoen er stor for at denne gruppen bare øker etterhvert som stadig nye løsninger kommer og vi blir flere eldre.

Helt dagligdagse gjøremål som alle trenger å utføre er digitale, betale regninger, hente post, kjøpe biletter, lese aviser, bestille på restaurant og ha kontakt med venner og familie.

Vi i Høyre mener at det å ikke kunne eller ønske å beherske digitale løsninger kan gi store negative konsekvenser som ensomhet og utenforskap.

Nye tjenester kommer til.

Digitale legebesøk blir stadig vanligere. Eldre har oftere behov for legetjenester enn yngre. Det må legges opp til at alle kan få tilgang til denne typen tjeneste.

Høyre mener at det må satses på digital kompetanse, som vil være en nødvendig forberedelse til den dagen vi trenger helse- og omsorgstjenester.